Dura Vermeer Vastgoed Service is verhuisd

Dura Vermeer van Ieperen, Dura Vermeer Vastgoed Service en Stroomversnelling gaan per 9 januari 2017 verhuizen. De drie bedrijven in onderhoud en renovatie komen samen onder één dak op een centrale plek in Nederland, namelijk in Utrecht (Computerweg 10). Het doel is beter samenwerken en elkaar nóg beter aanvullen. Daarnaast krijgt Dura Vermeer Van Ieperen een nieuwe naam: Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West. 

Eén locatie
Het is tijd voor een nieuwe stap. De oude huisvestingen voldoen niet aan de nieuwe manier van werken, waarbij samenwerken en elkaar inspireren een grote rol spelen. Om die reden gaan de bedrijven vanuit één, strategisch gekozen, plaats opereren. Op deze manier vullen zij elkaar beter aan. Dit gebeurt op alle disciplines: van grootschalige renovaties en transformaties tot meerjarig onderhoud en reparaties en mutaties. De verhuizing brengt de gezamenlijke visie effectiever in de praktijk: niet alleen een rol spelen in de realisatie, maar betrokken zijn vanaf het ontwerptraject tot en met de exploitatie.  

Enkele jaren geleden bracht Dura Vermeer de activiteit onderhoud en renovatie onder in gespecialiseerde bedrijven: “Dit is een juiste keuze geweest. De afgelopen jaren hebben we specifieke kennis en klantgerichte competenties opgebouwd. Het verder specialiseren en apart organiseren van service- en mutatieonderhoud is een logische, volgende stap”, zegt André de Keijzer, directeur Dura Vermeer Vastgoed Service.  

De kracht van de nieuwe huisvesting
De nieuwe huisvesting in Utrecht is in Lage Weide: een gebied in ontwikkeling met een grote aantrekkingskracht op bedrijven. De locatie is goed bereikbaar met de auto én het openbaar vervoer. De nieuwe huisvesting bestaat uit één unieke, aaneengesloten ruimte van 1500m². Dit betekent dat alle disciplines op één verdieping werken: “De connectiviteit en eenvoudige interactie tussen mensen, in combinatie met de grote variëteit aan formele én informele overlegplekken, maakt dat de gewenste manier van samenwerken veel beter wordt gefaciliteerd”, vertelt Mark Plaisier, directeur Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West. 

Naamsverandering voor Dura Vermeer Van Ieperen
Naast de verhuizing is er nog een ontwikkeling: de naam Dura Vermeer Van Ieperen verandert in Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West. De reden hiervoor is dat de naam Van Ieperen vaak wordt geassocieerd met de werkzaamheden die vroeger werden uitgevoerd, terwijl het juist een bedrijf in verandering is: “Wij begeven ons niet meer alleen op de corporatiemarkt, maar ook in utiliteit en zorg”, zegt Mark Plaisier. Bij zulke ontwikkelingen kan een naamsverandering niet achterwege blijven.  

Toekomst
Door vanuit één centrale werkomgeving te gaan werken, zal Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie in de nabije toekomst alleen maar innovatiever zijn: “Wij hebben de ambitie om de belangrijkste landelijke speler te worden in ons vakgebied. Deze verhuizing is een noodzakelijke stap om los te komen uit oude patronen en nieuwe vormen van samenwerken te omarmen, intern én extern”, aldus André Köster, directeur Stroomversnelling binnen Dura Vermeer.

Text/HTML